Picture of ครูพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
นักเรียนเข้าสู่ระบบไม่ได้
 
หากนักเรียนเข้าสู่ระบบ www.eduits.net ไม่ได้ ขอให้แจ้งครูพลอยไพลิน เพื่อทำการรีเซตรหัสผ่านให้นะคะ ไม่ให้นักเรียนทำการสมัคร account ใหม่ค่ะ